• Prečítané: 1287x

Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године

grb thumbСавет за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова, у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Стара Пазова за 2023. годину, расписује Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године.

Позивају се родитељи са територије општине Стара Пазова чија су деца рођена периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године, да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за путничка возила.

Ауто седишта су следећих техничких карактеристика:
- седишта су групе I, II и III за превоз деце тежине од 9 до 36 кг;
- поседују сертификат ЕЦЕ Р44;
- седиште има пет положаја наслона и положаји су видно приказани на седишту;
- седиште располаже функцијом базе у два положаја поред пет основних положаја наслона.

Критеријуми за доделу ауто седишта су следећи:
- Пребивалиште једног родитеља или старатеља на територији општине Стара Пазова;
- Да је дете рођено у периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године.

Уз захтев потребно је приложити следећу документацију:
- Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Стара Пазова (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
- Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

Напомена: Захтев и лична карта морају да гласе на исто лице.

Образац захтева може се преузети у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова- Светосавска 11 сваког радног дана од 7,30 до 15,00 часова, као и са званичног сајта општине Стара Пазова.

Попуњен образац са пратећом документацијом поднети преко писарнице Општинске управе са назнаком "Савет за безбедност саобраћаја - за доделу дечијих ауто седишта", или путем поште на адресу Општинска управа Стара Пазова, Светосавска 11, са назнаком "Савет за безбедност саобраћаја - за доделу дечијих ауто седишта".

Контакт особе су: Пешић Јелена контакт телефон 064/802-13-95, Зорица Јанчић контакт телефон 064/802-12-12 и Ирена Аврамовић контакт телефон 064/802-13-72 све из Савета за безбедност саобраћаја.

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани.

Рок за подношење захтева је од 08. фебруара 2023. године до 08. марта 2023. године.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Захтев

Закључак о додели седишта - листа