• Prečítané: 337x

Трећи јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2021. години

grb thumbНа основу члана 32. став 6. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/2006), члана 48. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 09/19), члана 7. Одлуке о ребалансу буџету општине Стара Пазова за 2021. годину („Сл.лист општина Срема“ број 46/20, 27/21 и 39/21) и члана 6. став 1. Правилника о измени правилника о критеријумима у поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 453-1/17-IV од 06. марта 2017. године, Председник општине Стара Пазова дана 01.11.2021. године расписује Трећи јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2021. години.

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама (“Сл. гласник РС“ бр. 36/2006), а које се налазе на територији општине Стара Пазова или које програм од јавног интереса реализују на територији општине Стара Пазова.

Конкурс је отворен до 15.11.2021. године и објављује се на званичној интернет страници општине Стара Пазова и огласној табли Општинске управе.

Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 07:00 до 15:00 часова на инфопулту општине Стара Пазова као и на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

Пријаве са наведеном документацијом предају се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општина Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска 11, Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.
На коверти обавезно назначити: ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, НЕ ОТВАРАТИ!

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава

Листа вредновања

Одлука о додели средстава