Обавештења

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изменама и допунама одлуке о изношењу и депоновању отпадних материја

grb thumbНа основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 76. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 09/19) Општинска управа општине Стара Пазова објављује Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изменама и допунама одлуке о изношењу и депоновању отпадних материја.

Čítať ďalej...

Обавештење за породиље - инструкција о поступању Општинских/градских управа и Центара за социјални рад у примени и спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије и обрасци захтева

grb thumbНа основу чл. 23 и 48. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон) министар за бригу о породици и демографију и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доносе Инструкцију о поступању Општинских/градских управа и Центара за социјални рад у примени и спровођењу одлука Уставног Суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз-247/2018, и IУз-266/2017.

Čítať ďalej...

Обавештење о термину сузбијања одраслих форми комараца са земље и из ваздуха

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у периоду 06.08.2021. - 11.08.2021. год. извршити третман сузбијања одраслих форми комараца са земље и из ваздуха на територији општине Стара Пазова, у периоду 18 - 22 часа, уколико се стекну оптимални метеоролошки услови. У случају неодговарајућих метеоролошких услова, акција сузбијања комараца ће се померити за други термин, о чему ћете бити накнадно обавештени.

Čítať ďalej...

Обавештење о термину сузбијања ларви комараца са земље

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се 02.08.2021. год. извршити третман сузбијања ларви комараца са земље на територији општине Стара Пазова, са почетком у 08:00 часова.

Čítať ďalej...

Обавештење о термину сузбијања ларви комараца из авиона

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у периоду 27.07. – 31.07.2021. год. вршити третман сузбијања ларви комараца из авиона на територији општине Стара Пазова, са почетком у 07:00 часова.

Čítať ďalej...

Обавештење о термину сузбијања ларви комараца

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се 12.07.2021. године вршити третман сузбијања ларви комараца са земље на територији општине Стара Пазова са почетком у 08:00 часова.

Čítať ďalej...

Обавештење грађанима – Закон о заштити од пожара

grb thumbОбавештавамо суграђане да је на снази ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА.

Čítať ďalej...

Обавештење о термину сузбијања ларви комараца

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се 21.06.2021. године вршити третман сузбијања ларви комараца са земље на територији општине Стара Пазова са почетком у 08:00 часова.

Čítať ďalej...

Обавештење о термину сузбијања одраслих форми комараца са земље и из ваздуха

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у периоду од 18.06. до 20.06.2021. године, извршити третман одраслих форми комараца са земље и ваздуха на територији општине Стара Пазова.

Čítať ďalej...