Обавештења

Донето решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2022/2023. године

grb thumbНа основу члана 361. став 1. и члана 363. став 4. Закона о енергетици ("С. гласник РС" број 145/14, 95/18-др. закон, 40/21), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 46/14-одлука УС, 104/16, 95/18), члана 48. тачка 14. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 46. став 1. Одлуке о испоруци топлотне енергије ("Сл. лист општина Срема" број 15/15, 26/15, 21/16, 31/17, 32/18, 31/19, 37/20) и тачке 10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/15), Председник општине Стара Пазова дана 19. септембра 2022. године, донео је Решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2022/2023. године.

Čítať ďalej...

Обавештење о излагању на увид посебног бирачког списка

grb thumbНа основу члана 47. и 48. Закона о националним саветима националних мањина ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09, 20/ 14-Одлука УС, 55/ 14 и 47/ 18) члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник Реnублике Србије", бр. 61/18) а у вези Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина ("Службени гласник Републике Србије" број 100/2022) расписаних за 13.11.2022 године, Општинска управа општине Стара Пазова објављује Обавештење о увиду у посебан бирачки списак.

Čítať ďalej...

Обавештење о пријему обвезника накнаде за одводњавање од страје ЈВП "Воде Војводине"

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ЈВП „Воде Војводине“ у уторак 06.09.2022. године и четвртак 08.09.2022. године организује пријем обвезника накнаде за одводњавање у Старој Пазови.

Čítať ďalej...

Јавни увид у захтев за давање сагласности на утврђене цене топлотне енергије ЈКП Топлана Стара Пазова

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) и Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/2015), ставља се на увид Захтев за давање сагласности број: 1455. од 19.08.2022. године на Одлуку о цени топлотне енергије број: 1452. од 19.08.2022. године Надзорног одбора ЈКП "Топлана" Стара Пазова са прилозима, у поступку исходовања сагласности на утврђивање цена испоруке топлотне енергије.

Čítať ďalej...

Обавештење о третману сузбијања одраслих форми комараца са земље и из ваздуха

grb thumbОбавештавамо Вас да ћемо у периоду од 15.08.2022 до 19.08.2022. године, извршити третман одраслих форми комараца са земље и ваздуха на територији општине Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Обавештење о продужењу рока за пријаву на конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора...

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да се продужава рок за пријаву на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине до 15.08.2022. год.

Čítať ďalej...

Обавештење о радовима на путном правцу Стари Бановци - Крњешевци

grb thumbОбавештавамо грађане општине Стара Пазова, али и све возаче који користе путни правац кроз Централну радну зону, на путном правцу Стари Бановци – Крњешевци да ће почев од понедељка, 01. августа бити обустављен саобраћај на деоници од кружне раскрнице код старопазовачких базена до новоизграђене кружне раскрнице код фабрике немачке компаније „МТУ“.

Čítať ďalej...

Обавештење о обустави саобраћаја због месне славе

grb thumbОбавештавају се грађани да ће 31.07.2022. године, од 18 часова, до 03.08.2022. године до 12 часова, због одржавања приредбе „Дани општине Стара Пазова“, доћи ће до измене режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 127, од Старе Пазове до петље Стара Пазова, од раскрснице улица Светосавска са улицама Јована Поповића и Партизанском, до раскрсница улица Подунавског партизанског одреда и Вука Караџића.

Čítať ďalej...

Јавни увид у захтев за давање сагласности на ценовник комуналних услуга ј.п. "Чистоћа Стара Пазова"

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да се ставља на увид захтев за давање сагласности на ценовник комуналних услуга ј.п. "Чистоћа Стара Пазова".

Čítať ďalej...