• Zugriffe: 4463

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Сурдук

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља СурдукОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/2013, 50/2013 и 98/2013), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУК.

1. На јавни увид излаже се Нацрт Плана генералне регулације насеља Сурдук у периоду од 14. марта до 14. априла 2014. године.

2. Нацрт Плана генералне регулације насеља Сурдук биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска бр. 11 и Месној заједници Сурдук, радним данима од 7,30 до 15,00 часова.

3. Примедбе на Нацрт Плана генералне регулације насеља Сурдук заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 14. априла 2014. године (понедељак).
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова за Нацрт Плана генералне регулације насеља Сурдук, одржаће се 23. априла 2014. године (среда) у 13,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документа:

План генералне регулације насеqа Сурдук - Нацрт Плана

Извод из ППО

Постојећа функционална организација простора

Граница грађевинског реона

План намене површина

План саобраћаја

План водопривредне инфраструктуре

План траса и објеката електроенергетске, ТТ и гасне инфраструктуре

Попречни профили 1

Попречни профили 2

Карта спровођења плана