• Zugriffe: 4781

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици СрбијиУ циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова , у оквиру активности 10, економска класификација 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом од 11.000.000,00 динара, рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са подручја АП Војводине на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији, који се одржавају у периоду јануар - децембар 2014. године.