• Prečítané: 1571x

Јавни позив за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи младим талентима у области образовања

1-grb-opstineНа основу члана 10. Одлуке о начину пружања помоћи младим талентима у области културе и уметности (''Службени лист општина Срема, бр. 17/10 и 30/14), Комисија за помоћ младим талентима у области образовања упућује јавни позив за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи младим талентима у области образовања.

Право на доделу помоћи имају студенти основних академских студија, студија другог и трећег степена, који у претходним годинама студија имају просечну оцену најмање 9,00, пребивалиште на територији општине Стара Пазова најмање две године и да су у школској 2017/2018. години уписани као редовни студенти.

Документација коју су кандидати обавезни да доставе:
1. попуњен образац пријаве на јавни позив,
2. фотокопију личне карте,
3. фотокопију индекса,
4. потврду о просечној оцени,
5. фотокопију текућег рачуна.

Попуњен образац пријаве са потребном документацијом предаје се, непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште - на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава за младе таленте из области образовања“.

Рок за подношење пријава је од 12. фебруара 2018. до 23. марта 2018. године.

Обрасци се могу преузети са званичне интернет странице општине Стара Пазова, као и на писарници Општинске управе општине Стара Пазова, Светосавска 11, сваког радног дана од 7:30 до 15:00 сати.

Непопуњене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Образац за пријаву