• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: четвртак, 18. јануар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

3-grb-srbijeОбавештавамо све заинтересоване понуђаче да у поступку набавке услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру четвртог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања, могу преузети Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на следећој адреси:

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 24-1.2.16/16-јавна набавка услуге–физичко-техничко обезбеђење зграде општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 23-1.2.15/16-јавна набавка услуге–одржавање хигијене и помоћни послови (услуга кафе куварица) у згради општине Стара Пазова и месним канцеларијама.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број 22-1.1.11/16-јавна набавка добра-електричне енергије.

grb-thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова 26.08.2016. године објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 21-1.2.2/2016 услуге- услуге штампања промотивног материјала за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15, и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 20-1.1.11/16-јавна набавка добра-електричне енергије.

grb-thumbНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-46/16-III од 25.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-46/16-III од 25.07.2016. године припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-46/16-III-набавка добра–канцеларијског материјала, обликован у три партије.

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-1893/16 од 20.06.2016. године запримљено на писарници Општинске управе 24.06.2016. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-44/16-III од 13.07.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-44/16-III од 13.07.2016. године, припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке бр. 404-44/16-III-набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова-преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-42/16-III од 07.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-42/16-III од 07.07.2016. године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке мале вредности бр.404-42/16-III-набавка услуге регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова-Петровић салаш.

grb-thumbНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/16) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-41/16-III од 06.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-41/16-III од 06.07.2016. године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-41/16-III-набавка услуге–организација десетог Регионалног сајма привреде и манифестације-Гастро Срем.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије