• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: уторак, 25. септембар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Обавештења

grb-thumbПоштовани пољопривредници, са линка у прилогу можете се информисати од када важе рачуни за регресирање ђубрива и када се подноси захтев за подстицаје намењен тову стоке.

grb-thumbНа основу Решења председника општине Стара Пазова бр. 020-91/2016-II од 16.09.2016.године о образовању Комисије за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицанма избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова (у даљем тексту Комисија), Решења Комесаријата за избеглице и миграције РС бр.553-1012/1 од 01.09.2016.године и Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије бр. 110-29/2016-II, Комисија дана 12.10.2016. године доноси Предлог одлуке о додели помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу Решења председника општине Стара Пазова бр. 020-92/2016-II од 16.09.2016. године о образовању Комисије за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицанма избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова (у даљем тексту Комисија), Решења Комесаријата за избеглице и миграције РС бр.553-1011/1 од 01.09.2016.године и Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије бр. 110-28/2016-II, Комисија дана 12.10.2016.године доноси следећи Предлог одлуке о додели једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова у износу од 15.000 динара.

grb-thumbНа основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 2. и члана 7.број 7.2. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 2. у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Општине Стара Пазова,у даљем тексту: Општина), број: 9-9/327 од 14.10.2015. године, и члана 9. став 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи дана 12.10.2016. године доноси Коначну листу реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Старе Пазове кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи.

grb-thumbНа основу члана 52. a у вези члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" брoj 15/16) и члана 33. тачка 10. Статута општине Стара Пазова (“Сл. лист општина Срема” број 26/08 и 5/13) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 04. октобра 2016. године, донела је Решење о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора јавног урбанистичког предузећа "Урбанизам" Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 11. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији општине Стара Пазова, ("Сл. лист општина Срема" број 21/09, 33/10, 12/11) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 04. октобра 2016. године, донела је Решење о разрешењу и именовању Комисије за називе улица и тргова.

grb-thumbНа основу члана 33. тачка 29. Статута општине Стара Пазова ("Сл.лист општина Срема", број 26/08 и 5/13) и чланa 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривреденог земљишта у државној својини („Сл. лист општина Срема“ број 26/06) а у вези члана 62. и 64. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" број 62/06, 65/08 - др. закон 41/09 и 112/15) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној дана 04. октобра 2016. године, донела је Решење о разрешењу и именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

grb-thumbНа основу члана 39. став 1., члана 35. став 1. у вези са чланом 36. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 33. тачка 10. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 26/08 и 5/13) и члана 10. став 1. Одлуке о оснивању Центра за културу у Старој Пазови ("Сл. лист општина Срема" број 11/94, 33/10 и 28/16), Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 04. октобра 2016. године, донела је Решење о престанку дужности и именовању директора Центра за културу Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 363. став 4. Закона о енергетици ("С. гласник РС" број 145/14), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 46/14-одлука УС), члана 64. тачка 10а. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 26/08 и 5/13) и таћке 10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/15), а у вези Закључка Општинског већа општине Стара Пазова број 06-74-4/2016-IV од 30. септембра 2016. године, Председник општине Стара Пазова дана 30. септембра 2016. године, донео је Решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2016/2017 године.

grb-thumbНа основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 2. и члана 7.број 7.2. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 2. у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Општине Стара Пазова,у даљем тексту: Општина), број: 9-9/327 од 14.10.2015. године, и члана 9. став 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи дана 26.05.2016. године доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије