• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу Извештаја о извршеној контроли усклађености нацрта измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, од дана 05.10.2018. године, број предмета 140-06-279/2018-01 и на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18) оглашава Поновљени јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину.

1. На јавни увид излаже се нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину у периоду од 29. јануара (уторак) до 12. фебруара (уторак) 2019. године.

2. Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, радним данима од 7,30 до 15,00 часова., на интернет страници Општине Стара Пазова, у дневном листу "Дневник" и на фреквенцијама "Радио Стара Пазова".

3. Примедбе на нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 12. фебруара (уторак) 2019. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Jавна презентација планског документа биће одржана дана 06. фебруара (среда) 2019. године у 12,00 часова у згради општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

5. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, одржаће се 19. фебруара (уторак) 2019. године у 12,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Начелник Општинске управе:

дипл. правник Бојан Коврлија

Преузмите документа:

Текст измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године

Намена површина

Мрежа насеља и инфраструктурни системи

Туризам и заштита простора

Карта спровођења

План претежне намене из постојећег просторног плана

Стратешка процена измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину - предлог

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије