• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: понедељак, 10. децембар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

1-grb-opstineНа основу члана 17. и 19. став 1 и 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2017. годину („Сл. лист општина Срема“,бр. 42/16) и члана 8. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16), Начелник Одељења за друштвене делатности, културу и информисање, дана 20. јануара 2017. године расписује јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 1. 1. Предлог пројекта (Образац 1)
 2. 2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, табела бр.1)
 3. 3. Доказ о регистрацији (фотокопија из АПР-а)
 4. 4. Решење о пореском идентификационом броју (Фотокопија ПИБ-а)
 5. 5. Доказ о поседовању фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела
 6. 6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)
 7. 7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Стара Пазова у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и
 8. 8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија - за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја
 9. 9. Потписану и оверену Изјаву-дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу- о свим државним помоћима мале вредности (de minimis државна помоћ) које су му додељене у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године.

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 20. јануара 2017. године до 03. фебруара 2017. године и објављује се на званичној интернет страници општине Стара Пазова и у недељном листу „Сремске новине“.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште-на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, културу и информисање, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години.“

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници општине Стара Пазова и достављена сваком учеснику конкурса.

Неблаговремене пријаве на конкурс, Комисија неће ни разматрати. Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року. У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Образац 1.1

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Образац 1.2

Наративни и финансијски извештај - Образац 2

Решење о образовању комисије

Решење о додели средстава

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије