• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: четвртак, 25. мај 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

Правилник о критеријумима за остваривање и престанак права на бесплатне оброке

Овим Правилником утврђују се услови за остваривање и престанак права на бесплатне оброке у оквиру Народне кухиње, за лица која се налазе у стању егзистенцијалне угрожености и чије се пребивалиште или боравиште налазе на територији општине Стара Пазова


Преузмите документ

НАЦРТ ПЛАНА РАДНЕ ЗОНЕ Н. ПАЗОВА 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ Плана детаљне регулације дела централне радне зоне у к.о. Нова Пазова и Извештај о стратешкој процени утицајанаведеног Плана на животну средину


1.На јавни увид излаже се Нацрт Плана детаљне регулације дела централне радне зоне у к.о. Нова Пазова и Извештај о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину у периоду од 27. марта  до 26. априла 2012. године.

2.Нацрт Плана детаљне регулације дела централне радне зоне у к.о. Нова Пазова и Извештај о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину биће изложени у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, у канцеларији број 21,  радним данима од 8,00 до 14,00 часова.

  план генералне регулације Бановаца   

ЈАВНИ УВИД У Нацрт  измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци QБановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци 

1. На јавни увид излаже се Нацрт  измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци и Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци,  од 27. марта  до 26. априла 2012. године.

2. Нацрт  измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци и Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци,  биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, у канцеларији број 21,  радним данима од 8,00 до 14,00 часова.

Комисија за планове Општине Стара Пазова је на седници одржаној дана 08.02.2012. године утврдила Нацрт Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године усклађеног са Законом о планирању и изградњи и Извештај о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину на основу на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)

О г л а ш а в а

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ДО 2025. ГОДИНЕ УСКЛАЂЕНОГ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА (ВЕЗА ИЗМЕЂУ АУТОПУТА Е-75 ОД НАТПУТЊАКА НА СТАЦИОНАЖИ КМ 165+350 И АУТОПУТА Е-70 ДО НАТПУТЊАКА НА СТАЦИОНАЖИ КМ 550+000)
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/09, 64/2010 и 24/2011) организује се јавна презентација:

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта спратности Пд+П+2+Пк на кат.парц.бр. 1925/5 к.о. Стари Бановци.

Презентација урбанистичког пројекта одржаће се у просторији општине Стара Пазова, соба 21, у времену од 8,00 – 14,00 часова, сваког радног дана завршно са 05.01.2012. год.

Све примедбе на урбанистички пројекат могу се поднети у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, Светосавска бр. 11.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије